STARTPAGINA

Toelichting onderwerpen:

DE EVOLUTIONAIRE REDEN VAN GELOVEN  Overlevingsdrang is erfelijk en bij de mens doet het de ouders instinctief hun kinderen opvoeden en het doet kinderen instinctief hun ouders in vertrouwen volgen. Al in een ver verleden is dit de reden van geloven in vertellingen uit opvoeding die elke vorm betreft.  Vervolg>

ABRAHAM KUYPER CENTER De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een subsidie van de Templeton World Charity Foundation gekregen van 2,4 miljoen euro. De Faculteit der Wijsbegeerte start per 1 januari 2013 onderzoeksprojecten,  ‘Science beyond Scientism’ en het Abraham Kuyper Center, for Science and Religion. Er wordt commentaar gegeven op hun inhoudelijke benadering.  Vervolg>

BIOLOGISCHE EVOLUTIE Een eenvoudige omschrijving in basis begrippen van het biologisch evolueren. Hoe o.a. door mutatie, accumulatie en het principe van natuurlijke-selectie op variatie, er automatisch soort-ontwikkeling is.  Vervolg>

Inleiding: EEN KIJK OP ID  De Intelligent Design beweging is een vervolg in ontwikkeling van het Creationisme. In de inleiding, de Amerikaans christelijke oorsprong en de reden van ontstaan. Vervolg>

EEN KIJK OP ID  Commentaar op het boek ‘Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?’ a: Het ID meest karakteristieke onderwerp, heeft geen wetenschappelijke aantoonbaarheid. b: De reden waarom het Neo Creationisme tegen naturalistisch denken is.  Vervolg>

DISSOCIATIE Een aan angst ingepast denken bij leven bedriegend gevaar, dat als onontkoombaar wordt ervaren. Hier betreft het de angst om geborgenheid bij ‘materie loze geesten’ te verspelen, uit wantrouwen dat het eigen rationele denken ongeschikt is, tot beoordeling van de godsdienstige opvoedingsinhoud. Het geeft dissociatie, waaraan gespletenheid in denken eigen is.  Vervolg>

Een kijk op DE WORM DOOR GOD.  Commentaar op ‘De bekorte versie van het hoofdstuk van  C. Dekker’   uit het boek; ‘En  God beschikte een worm’.  (Het ND 28 februari 2006)  Vervolg>

ANKERLICHT zelf maken. Het heeft zijn  voordeel in een laag stroomverbruik, van ca. 220 mA , dit komt overeen met een gloeilampje van 20 Watt dat bij 12V ca. 1,66A verbruikt. HIER de omschrijving van een zelfbouw oplossing.

DETHLEFFS CAMPER 450DB  2004  Te koop, een goed onderhouden caravan, zoals kussens in huis opgeslagen. Naast standaard uitvoering ook extra’s. Voor info en foto’s, kijk,  HIER. 

————————————————

Filmpjes   

MrWim124     Rondje FLEVOpolder

MrWim124     Vechtende ZWANEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *